Over ons

Albert Jan Olijve

06-51899579
albertjan@vantafelnaarkavel.nl

Anna Zwijnenburg

06-53208772
anna@vantafelnaarkavel.nl

Albert Jan Olijve

Duurzame ontwikkelingen vertalen naar de landbouwpraktijk. Dat is waar ik agrarisch gerelateerde bedrijven en organisaties, overheden en telers bij begeleid. Ik vind het belangrijk te handelen vanuit een integrale visie, alle elementen binnen de agrarische bedrijfsvoering zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het bodembeheer neemt daarin een bijzondere plek in. Ik zie duurzaam bodembeheer als sleutel voor een succesvolle toekomst van de landbouw.

Mijn brede landbouwkundige kennis combineer ik graag met de vaardigheid om veel of complexe informatie terug te brengen naar de kern. Op die manier zorg ik voor kennis die de sector kan toepassen. Hierbij werk ik graag samen met mensen die passie en enthousiasme hebben voor hun vak en de landbouw in het bijzonder. De manier waarop ik samenwerk is vaak in de vorm van projecten en bij voorkeur ook in de vorm van een duurzame persoonlijke samenwerking. In deze samenwerking breng ik mee: mijn kunde in gestructureerd en projectmatig werken, mijn bekwaamheid om te denken in scenario’s, een groot netwerk en mijn interesse voor ict-tools als een van de mogelijkheden om kennis naar de praktijk te vertalen.

Anna Zwijnenburg

Ik begeleid biologische en gangbare telers op het gebied van bodem, bemesting en vruchtwisseling. Ik vind het belangrijk om de kennis over bodem en bemesting praktisch te vertalen voor telers. Om dit met overtuiging te kunnen doen is mijn onafhankelijkheid hierbij een voorwaarde.

Deze vertaling geldt ook voor de nieuwe ontwikkelingen die bijdragen aan een duurzaam landbouwsysteem. Mijn persoonlijke drijfveer is een waardevol klankbord te zijn voor telers die actief bezig zijn met kennisontwikkeling. Ik geloof daarom in het collectief delen van kennis en ervaring door telers onderling om zo hun eigen bedrijven te versterken. Hierbij werk ik samen met het bedrijfsleven en onderhoud ik nauwe contacten met onderzoeksinstellingen in Nederland en Vlaanderen.

De belangrijkste voorwaarden voor mijn werkplezier zijn: samenwerken met mensen die passie hebben voor hun vak en die een open houding hebben.

Wat anderen over ons zeggen

Betrokken, passie, kennis, verbanden leggen en kijken naar het geheel… Wat mij betreft zijn dit kernwaarden waarmee Anna en Albert Jan je bedrijf en jezelf benaderen. Bodem, bemesting, bouwplan, vruchtwisseling , jezelf en omgeving zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als je aan een touwtje trekt, begint op een onverwachte, andere plaats iets te bewegen. Wil je graag aan een toekomstbestendig bedrijf werken, dan is Van tafel naar kavel een uitstekende partner.

Adrie Vermeulen

Akkerbouwer in Swifterbant

Van tafel naar kavel is onze voelspriet in de praktijk van de boer. Al drie jaar maken jullie volledig waar wat jullie aan ondersteuning beloven. De service is erg goed. Ik heb nooit het gevoel dat ik teveel bel of teveel vraag.
Ondertussen hebben we verschillende activiteiten bij jullie ondergebracht zoals het geven van workshops voor boeren en studenten en verschillende projecten in relatie tot onze kenniswebsite Nutrinorm.nl. Door jullie tips en adviezen staan we in nauw contact met de praktijk en kunnen we daardoor gericht hiermee investeren en onze kenniswebsite onderhouden en verbeteren.
Jullie zijn betrokken, inspirerend en denken goed mee. Voor OCI Nitrogen een betrouwbare partner om hopelijk nog jaren mee samen te werken.

Henk Frederix

Tot 2016 Manager Marketing en Communicatie bij OCI Nitrogen en verantwoordelijk voor de website Nutrinorm.nl

Van tafel naar kavel, vooral sterk in het zien van een breder verband.
Bij ons binnengekomen voor het maken van een bemestingsplan. Nu ook als klankbord bij het omschakelen naar biologische bedrijfsvoering, of het nu gaat om gewaskeuze, vruchtwisseling, bodembeheer of bemesting. Over vrijwel alle zaken is kennis aanwezig of weten ze waar het te vinden is.

Wat we ook erg waarderen is dat je op een positieve manier zelf aan het denken gezet wordt. Hierdoor wordt je gestimuleerd om niet “in hokjes” te denken.

Jan & Rianne Knook

Akkerbouwers in Lelystad

Van tafel naar kavel biedt mij een onafhankelijke ondersteuning bij het telen van gewassen en het creëren van een bouwplan waarbij een gezonde bodem en mede daardoor kwalitatief hoge eindproducten centraal staan. Door het ruime netwerk weten zij altijd een goed en onderbouwd antwoord te geven op mijn vragen.

Wouter Klaasse Bos

Akkerbouwer in Dronten

Menu