Wat doen we?

Wij geven persoonlijk advies in de landbouw. Wij leveren maatwerk aan agrarische ondernemers en bedrijven. Wij verbinden mensen, kennis en initiatieven. Vanuit deze kracht vertalen wij samen met u ideeën, vragen en oplossingen naar de agrarische praktijk. Hieronder zit u enkele voorbeelden van onze werkzaamheden.

Wij hebben expertise op het gebied van:

Bodem, bodemvruchtbaarheid, bemesting, vruchtwisseling, biologische landbouw, gangbare landbouw, certificering, agrarisch natuurbeheer, duurzame bedrijfssystemen, akkerbouw, ruwvoederwinning, samenwerking, projectmanagement, ICT toepassingen.

Samenwerking tussen ondernemers: Het begint bij de mens

Aan tafel met meerdere ondernemers om de voordelen van een samenwerking te verkennen. Samenwerken kan altijd, maar elke goede samenwerking begint bij de ondernemer en niet bij de onderneming. Samen verkennen we aan tafel de voordelen en nadelen van de samenwerking. Akkerbouwer en akkerbouwer of akkerbouwer en veehouder? Samen op zoek naar een economisch voordelige en plezierige manier van samenwerking.

Teeltbegeleiding bij agrarische ondernemers: Samen op in het seizoen

In de winter maken wij samen een bodem- en bemestingsplan voor het bedrijf. In dit wintergesprek worden ook andere aandachtspunten en vragen die er leven in de bedrijfsvoering doorgesproken. In het groeiseizoen komen wij regelmatig op het bedrijf om de gewassen en/of bodem te beoordelen. Een belangrijk aspect is het verbinden van de ondernemer met nieuwe kennis of collega ondernemers.

Klankbord voor agrarische ondernemers: Sparren aan tafel of op de kavel

Zoekt u één of twee keer per jaar een klankbord? Dat kan! Het samen bekijken van de grondanalyse, het maken van een profielkuil, de bemestingsstrategie doorspreken, het bouwplan veranderen of loopt u met het idee een samenwerking aan te gaan? Een greep uit de vragen die in de praktijk spelen waar we graag met u naar praktische oplossingen zoeken.

Van theorie naar praktijk: Onafhankelijk en praktisch

OCI Agro is een kunstmestproducent in Geleen van o.a. Nutramon KAS. Al 25 jaar onderhouden zij de website NutriNorm.nl waar onafhankelijke informatie over bemesting en bodem wordt gepubliceerd. Als onafhankelijke adviseurs maken wij de kennis voor akkerbouwers en veehouders beschikbaar op NutriNorm.nl. Met lezingen voor studiegroepen, door het hele land, brengen wij de kennis letterlijk naar de keukentafel toe. Het contact met de ondernemers zorgt weer voor nieuwe en actuele input op NutriNorm.nl.

Beleid en praktijk: Opslaan van vaste mest

Soms lopen ondernemers of beleidsmakers in de praktijk tegen problemen aan. Zo lopen agrarische ondernemers aan tegen het opslaan van vaste mest op de kopakker. Het voorkomen van afspoeling van nutriënten naar het oppervlakte- en grondwater moet hier voorkomen worden. Het is zoeken naar een praktische oplossing zeker als er sprake is van een samenwerking tussen akkerbouwer en veehouder waarbij het jaar door mest wordt ontvangen. Door het verbinden van alle partijen zoals, waterschap, handhaving, agrarische ondernemers, mesthandel, etc. waarbij het wederzijds begrip voorop staat zoeken we naar praktische oplossingen en een werkbaar resultaat. We hopen dit najaar een stap te kunnen zetten met elkaar!